RELATİF KOL KUVVETİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Number of pages: 30-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

 

 

Bu çalışmanın amacı, sporcularda relatif kol kuvvetinin berlirlenmesidir. Bu araştırma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan yaklaşık 300 erkek öğrenci içinden gönüllü katılım esasına göre çalışmaya katılmayı kabul eden 100 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Relatif kol kuvvetini belirlemek için şu yöntem kullanılmıştır. Kol (üst kol, alt kol ve el) ölçümü yapılmıştır. Kol kütle hesaplama programında kol kütle toplamı hesaplanmıştır. El pençe kuvveti ölçülmüştür. Hesaplanan kolun toplam kütlesi el pençe kuvvetine bölünerek kolun relatif kuvveti tespit edilmiştir. Relatif kol kuvetinin belirlenmesinde “Relatif Kol Kuvveti = Kol Kütlesi ÷ El Pençe Kuvveti” yöntemi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi için SPSS 26.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, özellikle çocuk ve genç sporcuların büyüme ve gelişme yaşlarında üst kol uzunluk, alt kol uzunluk ve el uzunluğunun artması ile beraber sporcuların kol kuvvetinin doğru olarak belirlenebilmesi için, engelli sporcuların (tekerlekli sandalye basketbol, ampute futbol, ampute yüzme vd.,) kuvvet parametrelerinin gelişiminin talip edilmesi için ve son olarak kavrama gerektiren sporlarda mücadele eden sporcularda ve özellikle çocuk ve genç sporcuların büyüme ve gelişme yaşlarında üst kol uzunluk, alt kol uzunluk ve el uzunluğunun artması ile beraber sporcuların kol kuvvetinin doğru olarak belirlenebilmesi için relatif kuvvet yönteminin kullanılması faydalı olacağı düşünülmektedir.

 

 

 

Keywords

Abstract

ABSTRACT

 

The aim of this study is to determine the relative arm strength in athletes. This research consists of 100 male students who accepted to participate in the study on the basis of voluntary participation among approximately 300 male students studying at Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Sport Sciences. The following method was used to determine the relative arm strength. Arm (upper arm, lower arm and hand) measurement was made. In the arm mass calculation program, the arm mass total was calculated. Hand claw strength was measured. The relative strength of the arm was determined by dividing the total mass of the calculated arm by the hand claw strength. “Relative Arm Force = Arm Mass ÷ Hand Claw Force” method was used to determine the relative arm strength. SPSS 26.0 statistical package program was used to evaluate the data. As a result, with the increase in upper arm length, lower arm length and hand length especially in the growth and development ages of children and young athletes, in order to determine the arm strength of the athletes correctly, it is necessary to determine the strength of the disabled athletes (wheelchair basketball, amputee football, amputee swimming etc.). It will be beneficial to use the relative strength method in order to aspire to the development of the parameters of the athletes and finally in order to determine the arm strength of the athletes correctly with the increase in the upper arm length, lower arm length and hand length in the growth and development ages of the children and young athletes. is considered.

 

 

Keywords