COVID19 Pandemisi Sürecinde Sosyal İzolasyon, Fiziki Mesafe ve Sosyal Sağlık Durumu

Author :  

Year-Number: 2020-TJHS Vol 1 Issue 1
Language : Turkish
Konu : Sports Sciences

Abstract

Bu çalışma söz konusu Covid-19 ya da korona virüs diye adlandırılan yeni bulaşın toplumsal etkilerini, sosyal sağlık çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda toplumda oluşan genel bilgileri sosyoloji disiplinin imkanları çerçevesinde yorumlayıcı ve yordayıcı tekniklerden de faydalanarak değerlendirmeyi ve analiz etmeyi hedefleyen bir çalışmadır.

Keywords

Abstract

Keywords


 • 1. Vighi D. “Homo-Pandemicus: Ideologia COVID e nuove frontiere del consumo” http://filosofiainmovimento.it/homo-pandemicus-ideologia-covid-e-nuove-frontieredel-consumo/ Erişim Tarihi: 23.11.2020

 • 2. Weiss SR, Leibowitz JL. (2011). Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res. 2011; 81:85-164.

 • 3. Öztürk A. Siber Küresel: Nano-İnsan, Sanalite Toplum ve Diji-Topluluklar (Qu-Post Pandemi Sonrası Dünya). Çocuk ve Medeniyet, 2020; 5(9):55-71.

 • 4. Knobler CM, Gelbart WM. Physical chemistry of DNA viruses. Annu. Rev. Phys. Chem. 2009; 60:367–83.

 • 5. https://islamansiklopedisi.org.tr/taun Erişim Tarihi: 23. 11. 2020

 • 6. Öztürk A. Dogu-Islam Dünyasında Ailenin Sosyo Politik Temelleri ve Sosyolojik Dönüşümü Üzerine- On The Socio- Political Foundations and Sociological Transformational The Family in the East-Islamic World. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. 2019; 6:1:2-18. doi: 10.30804/cesmicihan.

 • 7. Öztürk A. (2008). İmajoloji (Yeni Bir Disiplin Denemesi) - (A Trial of a New Discipline) Edim Yayınları. İstanbul. 2. Baskı. 2013, 3. Baskı 2019. Elis Yayınları. Ankara.

 • 8. Öztürk A. (2011). Kriz Sosyolojisi, Batı Merkezciliğinin Yapısal Sorunları ve Kriz- Sociology of Crisis, The Structural Problems and Crisis of Western Centrism. Doğu Kitabevi. İstanbul.

 • 9. Öztürk A. (2014). Medeniyet ve Sosyoloji, - Civilization and Sociology. Elis Yayınları. Ankara. (2. Baskı 2015).

                                                                                                    
 • Article Statistics