GEBELİKTE HUZURSUZ BACAK SENDROMU İLE B12 VİTAMİNİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2024-TJHS Vol 5 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 12:40:23.0
Language : English
Konu : Internal diseases
Number of pages: 13-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Amaç: Huzursuz bacak sendromu gebelikte sıklığı artan bir hastalıktır. Gebelik sırasında ortaya çıkan belirtiler kalıcı hale gelebilmektedir. Ayrıca biyokimyasal belirteçler de HBS semptomlarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada huzursuz bacak sendromu ile Vitamin B12  arasındaki olası ilişkinin araştırılması amaçlandı.

Bulgular:Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran rastgele seçilmiş 100 gebe çalışmaya alındı. Gebeler Huzursuz bacak sendromu olan ve olmayan olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup arasında Vitamin B12 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı araştırıldı. Bu çalışma, HBS'li hastaların kontrollere kıyasla anlamlı derecede yüksek serum Vitamin B12 düzeylerine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Sonuç: Bu çalışmada Vitamin B12 ile HBS arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır, olası ilişkinin daha geniş hasta gruplarında incelenmesi kanıta dayalı tıp açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

Backgrounds:  Restless legs syndrome is a disorder which increases in pregnancy. Symptoms that occur during pregnancy can become permanent. Also the biochemıcal parameters can effect the sypmptoms  of RLS. This study aimed to investigate the possible relationship between restless legs syndrome and Vitamin B12

Results:Alanya Alaaddin Keykubat University Education and Research Hospital was included in our randomly selected 100 pregnant women that applied to the Gynecology and Obstetrics outpatient clinic. Pregnant women were divided into two groups: one group with restless leg syndrome, and one group without. It was investigated whether there is a statistically significant difference between the Vitamin B12 levels between the two groups. This study revealed that patients with RLS had significantly higher serum Vitamin B12 levels in comparison to controls

Conclusıon: This study found no significant relationship between vitamin B 12  and RLS, it is essential to examine the possible relationship in larger patient groups in terms of evidence-based medicine

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics