Spondiloartropatili hastalarda C reaktif protein albümin oranı, albümin globülin oranı, platelet lenfosit oranı

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 1
Number of pages: 1-4
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç

C-reaktif protein (CRP) albümin oranı (CAO), inflamasyonu değerlendirmek için yeni bir inflamatuar belirteç olarak belirtilmiştir. Serum globülini inflamasyonda artar. Bu çalışmada aksiyal spondiloartritli (AxSpA) hastalarda hastalık aktivitesini ile (CAO), albümin globülin oranı (AGO) ve platelet lenfosit oranı (PLO) arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem

Yetmiş beş aksiyel SpA'lı hasta ve yetmiş beş sağlıklı kontrol retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta ve kontrollerin CRP, albümin, globülin, lökosit, lenfosit, nötrofil ve platelet değerleri kaydedildi. CAO, AGO ve PLO ​​hesaplandı. Hastalık aktivitesi BASDAI ve ASDAS ile değerlendirildi.

Bulgular

Ortalama yaş AxSpA hastalarında 38.2±10.39 ve kontrollerde 35.45±8.96 idi. CAO AxSpA hastalarında 0.153±0.2 ve kontrollerde 0.03±0.02 idi (p<0.05). Düşük hastalık aktivitesi olan hastalarda CAO 0.0972±0.16, yüksek hastalık aktivitesi olan hastalarda 0.213±0.275 idi. Yüksek hastalık aktivitesi olan hastalar, düşük hastalık aktivitesi olan hastalardan daha yüksek CAO’ya sahipti (p<0.05). Sırasıyla CAO ile ve BASDAI ve ASDAS arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon vardı (rho 327, p<0.05 ve rho 0.523, p<0.05). AxSpA hastalarında AGO daha düşüktü (p<0.05). AGO ile BASDAI arasında negatif korelasyon vardı ancak anlamlı değildi (rho – 0.044, p>0.05). PLO ile BASDAI ve ASDAS arasında anlamlı bir ilişki vardı (rho 236, p<0.05, rho 314, p<0.05 sırasıyla).

Sonuç

CAO ve PLO, AxSpA'lı hastalarda hastalık aktivitesini değerlendirmek için önemli bir belirteçtir. AGO, AxSpA'daki hastalık aktivitesini değerlendirmek için umut verici bir belirteç olabilir.

Keywords

Abstract

Aim The C-reactive protein (CRP) to albumin (CAR) ratio has been reported as a novel inflammatory marker to assess inflammation. Serum globulin increases in inflammation. In this study, it was aimed to evaluate relation between CAR, albumin to globülin ratio (AGR), platelet to lymphocyte ratio (PLR) and disease activity in patients with axial spondyloarthritis (AxSpA).

Method Seventy-five patients with axial SpA and seventy-five healthy controls were evaluated retrospectively. CRP, albumin, globulin, leukocyte, lymphocyte, and platelet from the patients and controls were recorded. CAR, AGR and PLR were calculated. Disease activity was evaluated by the BASDAI and ASDAS.

Results The mean age was 38.2±10.39 in patients with AxSpA and 35.45±8.96 in controls. The CAR was 0.153±0.2 in AxSpA patients and 0.03±0.02 in controls (p<0.05). The CAR was 0.0972±0.16 in patients who had low disease activity and 0.213±0.275 in patients with high disease activity. The patients with high disease activity had higher CAR than patients with low disease activity (p<0.05). There was a statistically significant positive correlation between CAR and BASDAI and ASDAS respectively (rho 327, p<0.05, rho 0.523, p<0.05). The AGR was lower in AxSpA patients (p<0.05). There was a negative correlation between AGR and BASDAI but it was not significant (rho – 0.044, p>0.05). There was significant correlation between PLR and BASDAI and ASDAS (rho 236, p<0.05 and rho 314, p<0.05 respectively).

Conclusion The CAR and PLR are an important markers for evaluating disease activity in patients with AxSpA. AGR may be a promising marker for assessing disease activity in AxSpA.

Keywords