Apigenin 7-O-Glikozit, PANC-1 Hücre Hattında Apoptoz ve Otofajik Yollarla Hücre Ölümüne Neden Olur.

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-22 15:29:05.0
Language : English
Konu : Medical Biology
Number of pages: 76-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Amaç: Apigenin-7-O-glukozit (AP7Glu), apigenin adlı bir flavonoidin glikozit türevidir ve çeşitli meyve ve sebzelerde bulunmaktadır. Bu bileşik, çeşitli kanser hücre hatlarında anti-inflamatuar, antioksidan ve antitümör aktiviteler gösteren apigenin ile aynı temel yapıya sahiptir. Ancak, apigenin-7-O-glukozitin apoptotik etkilerinin tam olarak nasıl çalıştığı ve hangi hücresel yolların etkilendiği henüz tam anlamıyla anlaşılmamıştır. Bu nedenle bu çalışma, PANC-1 hücreleri üzerindeki AP7Glu'nun antikanser etkilerini apoptotik ve otofajik yollar aracılığıyla açıklamayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: XTT testi, PANC-1 hücre hatlarında AP7Glu'nun sitotoksik dozunu belirlemek için kullanılmıştır. Apoptoz hem colorimetrik TUNEL testi ile hem de ELISA temelli kaspaz-3 aktivite testi ile belirlenmiştir. Apoptoz ve otofaji yolu genlerindeki ekspresyon değişiklikleri RT-qPCR ile analiz edilmiştir. Son olarak, otofajik aktivite colorimetrik LC3 aktivite testi ile test edilmiştir.

Bulgular: AP7Glu'nun 48 saat boyunca PANC-1 hücre hatlarına karşı 15 μM konsantrasyonda sitotoksik etkisi olduğu belirlenmiştir. AP7Glu tedavisi, PANC-1 hücrelerinde kaspaz-3 aracılı apoptoza neden olmuştur. Ayrıca, Bax ve cleaved PARP gen ekspresyonlarındaki artış ve Bcl-2 gen ekspresyonundaki azalış mitokondri aracılı apoptoza işaret etmektedir. Otofaji yoluyla ilgili genlerde, ATF4 ve XBP1'deki anlamlı azalma ve CHOP genindeki anlamlı artış, AP-7Glu'nun aynı zamanda otofajik mekanizmalar aracılığıyla hücresel ölüme etki ettiğini göstermektedir.

Sonuç: AP-7Glu, PANC-1 hücrelerine karşı antiproliferatif ve apoptotik etkiler gösterirken, ileri çalışmalar ilgi çekicidir.

Anahtar Kelimeler: AP-7Glu, Apoptoz, Otofaji, PANC-1, Sitotoksisite.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

Aim: Apigenin-7-O-glucoside (AP7Glu) is a glycoside derivative of a flavonoid called apigenin and is found in various fruits and vegetables. This compound has the same basic structure as apigenin, which exhibits anti-inflammatory, antioxidant, and antitumor activities in various cancer cell lines. However, the exact workings and which cellular pathways are affected by the apoptotic effects of apigenin-7-O-glucoside remain not fully understood. Therefore, this study aimed to elucidate the anticancer effects of AP7Glu against PANC-1 cells through apoptotic and autophagic pathways.

Materials and Methods: The XTT test was used to determine the cytotoxic dose of AP7Glu in PANC-1 cell lines. Apoptosis was determined both by the colorimetric TUNEL test and the ELISA-based caspase-3 activity test. Expression changes in apoptosis and autophagy pathway genes were analyzed by RT-qPCR. Finally, autophagic activity was tested with the colorimetric LC3 activity test.

Results: It was determined that AP7Glu had a cytotoxic effect at a concentration of 15 μM over 48 hours against PANC-1 cell lines. AP7Glu treatment led to caspase-3 mediated apoptosis in PANC-1 cells. Moreover, the increase in Bax and cleaved PARP gene expressions and the decrease in Bcl-2 gene expression support mitochondrial-mediated apoptosis. The significant decrease in genes involved in the autophagy pathway, ATF4 and XBP1, and the significant increase in the CHOP gene indicate that AP-7Glu also affects cellular death through autophagic mechanisms.

Conclusion: While AP-7Glu exhibits antiproliferative and apoptotic effects against PANC-1 cells, further studies are intriguing.

Keywords: AP-7Glu, Apoptosis, Autophagy, PANC-1, Cytotoxicity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics