El ekstansör tendon yaralanmaları sonrası erken aktif hareket protokolünün rehabilitasyon sonuçları

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-27 11:36:26.0
Language : English
Konu : Physical therapy and rehabilitation
Number of pages: 99-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, el ekstansör tendon yaralanmasını takiben primer cerrahi uygulanan hastalarda erken rehabilitasyonun etkinliğini değerlendirmektir.

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 12 olgu (20 parmak) dahil edildi. Primer ekstansör tendon onarımı yapılan bireylere Erken Aktif Hareket (EAH) protokolü uygulandı. Hastalar Duruöz El İndeksi (DEİ) ve Total Aktif Hareket (TAH) ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada incelenen olguların DEİ skorları tedavi sonrasında anlamlı düzeyde iyileşme gösterdi (79.16±7.95 - 7.58±7.22, p<0.001). TAH değerlendirmesinde ise 20 parmaktan dokuzu mükemmel (45%), dördü iyi (20%), yedi tanesi ise orta (35%) olarak ölçüldü. Ayrıca tendon rüptürü veya ikincil cerrahi gibi komplikasyonlar da olmadı.

Tartışma: EAH protokolü, el ekstansör tendon yaralanması olan hastaların üst ekstremite işlevselliğinin ve TAH sonuçlarının iyileşmesinde orta düzeyde bir fayda sağlamıştır.

Keywords

Abstract

Purpose: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of early rehabilitation in patients undergoing primary surgery after hand extensor tendon injury.

Methods: Twelf cases (20 fingers) were included in this retrospective study. Early Active Motion (EAM) protocol was applied to the individuals who undergone primary extensor tendon repair. Patients were assessed with Duruöz Hand Index (DHI) and Total Active Motion (TAM).

Results: The DHI scores of the subjects examined in the study improved significantly after the treatment (79.16±7.95 - 7.58±7.22, p<0.001). In the TAM evaluation, nine of the 20 fingers were excellent (45%), four were good (20%), and seven were fair (35%).

Conclusion: EAM produced a moderate benefit  to recovery of upper extremity functionality and TAM outcomes of patients with hand extansor tendon injury.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics