Psikoloji ve Metabolizma: Biyolojik Reaksiyonlar ve Psikososyal Etkileşimler (İnsan Merkezli Metabolizma Paradigmasına Giriş Denemesi)

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-14 13:51:08.0
Language : Turkish
Konu : Sociology
Number of pages: 110-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modern tıbbi yaklaşımlar, biyolojik sistematiklerle birçok şeyi açıklamaya çalıştılar. Bunu yaparken de haklı gerekçeleri vardı. Zira başta insan olmak üzre organizma temelli varlıkların anlaşılmasında özelikle batılı toplumlar başta olmak üzre ilkel ve klasik toplumlarda çok karmaşık, metaforik ve hurafe değeri yüksek yaklaşımlar vardı. Fakat bu eleştirel yaklaşım ve yaklaşımlar çoğu zaman insanı ve diğer biyolojik unsurları oldukça indirgemeci bir biçimde izah etmeye yöneltti. Ama zamanla daha iyi anladık ki insan çok yönlü bir varlık ve biyolojik işleyişi dahi sadece kendi mekanizmasıyla açıklanamayacak karmaşık nitelikleri var. Bu çalışma insanın psikolojik özeliklerinin ve sapmalarının metabolizma üzerindeki etkisini ve metabolizmadaki sapmaların psikolojik davranışlar üzerindeki karşılıklı etkisini anlamaya yönelik olarak metabolizma ve psikososyal etkileri ele almaya çalışan teorik ve mukayeseli bir çalışmadır; bu bağlamda yer yer meta-analiz tekniklerinden de faydalanılmıştır.

Keywords

Abstract

Modern medical approaches have tried to explain many things with biological systematics. They had good reasons for doing so. Because in primitive and classical societies, especially in western societies, there were very complex, metaphorical, and superstitious approaches in understanding organism-based beings, especially human beings. However, these critical approaches have often led to a very reductionist explanation of human and other biological elements. But as the time passed by, we found out better that man is a multifaceted being, and even his biological functioning has complex qualities that cannot be explained by his own mechanism alone. This study is a theoretical and comparative study that tries to deal with metabolism and psychosocial effects to understand the effect of human psychological characteristics and deviations on metabolism and the mutual influence of metabolic deviations on psychological behaviors. In this context, partly meta-analysis techniques were used in this study as well.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics