FERMENTE VE PROBİYOTİK EKLENEN SÜT ÜRÜNLERİNİN DİŞ SAĞLIĞI PARAMETRELERİ VE SAĞLIK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-15 10:36:58.0
Language : English
Konu : Nutrition and Dietetics
Number of pages: 81-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Fermente süt ürünleri son yıllarda ağız sağlığı konusunda dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, fermente ve probiyotik katkılı süt ürünlerinin ağız ve diş sağlığı parametreleri ve sağlık kalitesi üzerine etkilerini belirlemektir.

Yöntemler: Kırk yetişkin katılımcı dört gruba ayrıldı ve 15 gün boyunca her gün 240 mL kefir, 200 mL probiyotik yoğurt ve 200 mL endüstriyel sade yoğurt olmak üzere farklı fermente süt ürünleri tüketti. Kontrol grubu, bu fermente süt ürünlerinden hiçbirini tüketmedi.

Bulgular: Fermente süt ürünleri tüketiminden sonra tükürüğün pH değerinde önemli bir değişiklik olmamıştır (p> 0.05). Ancak kefir ve probiyotik yoğurt tüketiminden sonra tamponlama kapasitesinde anlamlı artış (sırasıyla 4,1±0,41 ve 3,7±0,66, p <0,05) sade yoğurt tüketen katılımcılarda hafif bir artış belirlendi (3±0,61, p > 0,05), fakat kontrol grubunda anlamlı düşüş belirlendi (3±0,61, p <0,05). OHIP-14 skorundaki en büyük düşüş ise kefir tüketiminden sonra görüldü.

Sonuç: Fermente süt ürünlerinin kısa süreli tüketimi tamponlama kapasitesini artırmakta ve ağız sağlığını destekleyerek ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Objective: Fermented dairy products have recently begun to attract attention on oral health. The aim of this study was to determine the effects of fermented and probiotic added dairy products on oral and dental health parameters and quality of health.

Methods: Forty adult participants were divided into four groups and consumed different fermented dairy products, including 240 mL of kefir, 200 mL of probiotic yogurt, and 200 mL of industrial plain yogurt every day for 15 days. The control group did not consume any of these fermented dairy products.

Results: There was no significant change in pH of saliva after consumption of fermented dairy products (p> 0.05). However, there was an increase in the buffering capacity after kefir and probiotic yogurt consumption (4.1±0.41 and 3.7±0.66, p <0.05, respectively), and a slight increase was determined in the participants consumed plain yogurt (3±0.61, p> 0.05) but there was a decrease in the control group (3±0.61, p <0.05). The greatest decrease in OHIP-14 score was seen after kefir consumption.

Conclusions: The short-term consumption of fermented dairy products increases the buffering capacity and contributes to the improvement of oral health-related quality of life by supporting oral health.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics