Hücre yaşamı ile ilgili sinyal yolakların düzenlenmesinde diyet polifenollerin rolü

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-13 09:34:20.0
Language : Turkish
Konu : Medical Biochemistry
Number of pages: 32-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, hücre yaşamı ile ilgili bazı sinyal yolaklarınının düzenlenmesinde diyet polifenollerin   modülatör etkisi değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya, fosfatidilinositol-3-kinaz (PI3K)/AKT ve mammalian target of rapamycin (mTOR), mitojenle aktive olan protein kinaz (MAPK), nükleer faktör-kappa β (NF-κB) ve Wnt/β-katenin sinyal yolakları dahil edilmiştir. Buna ek olarak kurkumin, kuersetin, apigenin, resveratrol, gallik asit diyet polifenolleri dahil edilmiştir. İlgili sinyal yolakları veya diyet polifenolleri anahtar kelime olarak belirlenmiştir. Bu anahtar kelimeler  Scopus, Institute for Scientific Information-Web of Science, Google Scholar, Science Direct ve PubMed gibi bilimsel veri tabanlarında taranmıştır. Özellikle son on yıl yapılan çalışmaları dikkate alınarak 48 referans incelenmiştir. Sonuç olarak, MAPK, NF-κB, PI3K/AKT/mTOR ve Wnt/β-katenin gibi çoklu hücre sinyal yolakların düzenlenmesinde diyet polifenollerinin modülatör etkisi ile hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Enflamasyonla ilişkili moleküler ve hücresel yolları baskılayabilen doğal polifenoller, kronik inflamatuar bozuklukların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, diyet polifenolleri tarafından bu sinyal yolaklarının modüle edilmesinde yer alan mekanik eylemlerin anlaşılması, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için gelecekteki fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi için yararlı bilgiler sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

This study evaluated the modulatory effect of dietary polyphenols in the regulation of some signaling pathways related to cell life. The study included phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K)/AKT and mammalian target of rapamycin (mTOR), mitogen-activated protein kinase (MAPK), nuclear factor-kappa β (NF-κB), and Wnt/β-catenin signaling pathways. In addition, dietary polyphenols of curcumin, quercetin, apigenin, resveratrol, gallic acid are included. Relevant signaling pathways or dietary polyphenols were identified as keywords. These keywords were searched in scientific databases such as Scopus, Institute for Scientific Information-Web of Science, Google Scholar, Science Direct and PubMed. 48 sources were examined, especially considering the studies carried out in the last ten years. In conclusion, it emerges as a new approach in the prevention and treatment of diseases with the regulatory effect of dietary polyphenols in the regulation of multiple cell signaling pathways such as MAPK, NF-κB, PI3K/AKT/mTOR and Wnt/β-catenin. Natural polyphenols, which can suppress the molecular and cellular pathways associated with inflammation, have the potential to be used in the prevention and treatment of chronic inflammatory disorders. Therefore, understanding the mechanistic actions involved in modulating these signaling pathways by dietary polyphenols will provide useful information for the development of future functional foods for disease prevention and treatment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics