Diosmetinin SH-SY5Y Hücreleri Üzerindeki Antikanser Etkileri: Nrf2/ARE ve Apoptoz Sinyal Yolaklarının Rolü

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 3
Number of pages: 63-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nöroblastoma, sempatik sinir sisteminin sinir hücrelerinden kaynaklanan çocukluk çağında en sık görülen ekstrakraniyal solid neoplazmdır. Flavonoid glikozitlerden olan diosmin'in aglikonu olan Diosmetin, birçok şifalı bitkide bol miktarda bulunur. Yapılan çalışmalar, diosmetinin birçok farklı kanser türünde antikanserojenik ve koruyucu etkileri olduğunu göstermiştir. Ancak nöroblastoma üzerindeki etkileri henüz netlik kazanmamıştır. Çalışmamızda SH-SY5Y hücre hattında diosmetinin Nrf2/ARE antioksidan yolak aracılı apoptoz üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. SH-SY5Y hücrelerinde diosmetinin sitotoksik etkisi, XTT hücre proliferasyon testi ile değerlendirildi. SH-SY5Y hücrelerine 24 ve 48 saat boyunca dokuz farklı konsantrasyonda diosmetin (2.5-5-10-20-30-40-50-75-100 μM) uygulandı. Diosmetinin sitotoksik IC50 dozu 24 saatte 8.9 µM olarak belirlendi. Diosmetinin nöroblastom hücrelerinin koloni oluşturma yetenekleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için koloni oluşum testi yapıldı ve diosmetinin koloni oluşumunu önemli ölçüde azalttığı belirlendi. Diosmetinin apoptoz yoluyla hücre canlılığını baskılayıp baskılamadığını değerlendirmek için Annexin V/7-AAD testi ve Gerçek zamanlı kantitatif PCR analizi de gerçekleştirildi. Annexin V/7-AAD analiz sonuçlarına göre, diosmetinin hem erken hem de geç apoptozu indükleyerek hücre canlılığını inhibe ettiği belirlendi. Apoptoz ve Nrf2/ARE ile ilişkili genlerin ekspresyonları mRNA düzeyinde değerlendirildiğinde CASP7, CASP8, CYCS, BAX ve FADD'nin anlamlı olarak arttığı, NRF2, KEAP, NQO1, SOD2 ve SOD3'ün azaldığı belirlendi. Sonuçlar, diosmetinin SH-SY5Y hücrelerinde Nrf2/ARE yolunu baskılayarak apoptozu indüklediğini göstermektedir.

Keywords

Abstract

Neuroblastoma is the most common extracranial solid neoplasm in childhood, originating from the nerve cells of the sympathetic nervous system. Diosmetin, the aglycone of the flavonoid glycosides diosmin, is abundant in many medicinal plants. Studies have shown that diosmetin has anticarcinogenic and protective effects in many different cancers. However, its effects on neuroblastoma have not yet been clarified. In our study, we aimed to evaluate the effects of diosmetin on Nrf2/ARE antioxidant pathway mediated apoptosis in SH-SY5Y cell line. The cytotoxic effect of diosmetin in SH-SY5Y cells was evaluated by XTT cell proliferation assay. Nine different concentrations of diosmetin (2.5-5-10-20-30-40-50-75-100 μM) were applied to SH-SY5Y cells for 24 and 48 hours. The cytotoxic IC50 dose of diosmetin was determined as 8.9 µM at 24 hours. Colony formation assay was performed to evaluate the effect of diosmetin on the colony forming abilities of neuroblastoma cells and it was determined that diosmetin significantly reduced colony formation. Annexin V/7-AAD assay and Real time quantitative PCR analysis were also performed to evaluate whether diosmetin suppressed cell viability through apoptosis. According to Annexin V/7-AAD assay results, it was determined that diosmetin inhibited cell viability by inducing both early and late apoptosis. When the expressions of apoptosis and Nrf2/ARE-related genes were evaluated at the mRNA level, it was determined that CASP7, CASP8, CYCS, BAX and FADD increased significantly, while NRF2, KEAP, NQO1, SOD2 and SOD3 decreased. The results suggest that diosmetin induces apoptosis by suppressing the Nrf2/ARE pathway in SH-SY5Y cells.

Keywords