Hemşirelerin Çocuk Yoğun Bakım Kurma Deneyimi: Nitel Çalışma Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-TJHS Vol 4 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-13 09:24:58.0
Language : English
Konu : Pediatric Intensive Care (Child Health and Diseases)
Number of pages: 22-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın Konusu ve Amacı: Bu nitel araştırma, yeni bir yoğun bakım ünitesi kuran hemşirelerin bu süreçte yaşadıkları deneyimlerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem:  X Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 19 Ekim 2020 tarihinde kurulan yeni bir ünitedir. Araştırmada X Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde kurulma aşamasından itibaren çalışan dokuz hemşire ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Araştırma bulgularını yoğun bakım deneyimi olan dokuz hemşirenin yoğun bakım kurma sürecinde yaşadıkları sorunlar oluşturmaktadır. Hemşireler yoğun bakım kurulma sürecinin ilk günlerinde malzeme ve cihaz yetersizliği yaşadıklarını ve durumun iş gücü kaybına neden olduğunu belirtmişlerdir. Çocuk hastanın bakımında deneyimli olmadıkları için hemşireler tıbbi hata ve pediatrik bakım konusunda korku ve endişe yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Hemşirelerin tamamı ilk aylarda hasta sayısının az olması nedeniyle farklı birimlerde görevlendirilmiştir. Bu birimlerde nasıl bir çalışma ortamı ile karşılaşacaklarını ve hangi hastalara bakım vereceklerini bilmedikleri için hemşirelerin anksiyete yaşadıkları ve motivasyonlarının azaldığı belirlenmiştir.

Sonuç: Yaşanacak sorunların önüne geçmek için; hastane idaresi ile iş birliği sağlanarak medikal malzemelerin erken temin edilmesi, yatak sayısına uygun olarak birimde çalışacak görevli sayısının planlanması ve bu sağlık profesyonellerinin kendi birimleri kurulana kadar pediatri alanında istihdamının sağlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Background and purpose: This qualitative research was conducted to explore the experiences of nurses who established a new intensive care unit.

Methods: The pediatric intensive care unit at X Education and Research Hospital is a new unit established on October 19,2020. As part of the research, semi-structured interviews were conducted with nine nurses working in the pediatric intensive care unit at X Education and Research Hospital.

Results: The results of the research consist of the problems that nine nurses with experience in critical care experienced in setting up the Intensive Care Unit. The nurses stated that they lacked supplies and equipment in the first days of Intensive Care Unit establishment and that the situation resulted in a loss of manpower. The nurses stated that they were afraid and worried about medical errors and pediatric care because they had no experience in caring for children. All nurses were assigned to different departments due to low patient volume in the first few months. It was found that the nurses felt anxiety and their motivation decreased because they did not know what kind of work environment they would find in these departments and what patients they would care for.

Conclusion: In order to prevent the problems that may occur, it is recommended to provide early medical care in collaboration with the hospital administration, to plan the number of staff for the ward according to the number of beds, and to employ these medical professionals in the field of pediatrics until their own units are established.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics