SPORCULARDA RELATİF BACAK KUVVETİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Number of pages: 26-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Bu çalışmamızda yeni bir yöntem olarak sporcuların toplam bacak kütlesinin hesaplanarak maksimal bacak kuvvetine bölünmesi ile relatif bacak kuvvetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmamız son 3 yıl içinde aktif olarak sporculuk yapan 40 gönüllü erkek öğrenciden oluşmaktadır. Sporculardan alınan verilerin istatistiksel analizleri SPSS 26.0 paket programında yapılmıştır. Relatif bacak Kuvvetinin belirlenmesinde;

Relatif Bacak Kuvveti = Bacak Kütlesi ÷ Leg Pres Kuvveti yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, bacak kuvvetinin önemli olduğu bireysel ve takım sporlarında, sporcuların fiziksel ve antropometrik gelişimleri bakımından, uzun vadeli sporcu gelişimi bakımından alt ekstremitenin daha etkin kullanıldığı spor branşlarında sporcuların bacak kuvvetinin gelişimlerinin doğru tespit ve takip edilebilmesinde, özellikle elit düzeydeki sporcuların alt ekstremitelerinin kuvvet düzeyleri belirlenerek, bireyselleştirilmiş antrenman programı düzenlenebilmesi, bir çok spor dalında sporcuların alt ekstremite kuvveti, gücü ve asimetrilerinin ölçülmesi fiziksel gelişim ve yaralanma riskinin izlenmesi ve önlenmesi açısından relatif bacak kuvveti yönteminin kullanılması yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sporcular, relatif kuvvet, relatif bacak kuvveti, leg pres

Keywords

Abstract

ABSTRACT

In this study, as a new method, it is aimed to determine the relative leg strength by calculating the total leg mass of the athletes and dividing by the maximal leg strength. Our research consists of 40 male volunteer students who have been actively doing sports in the last 3 years. Statistical analyzes of the data received from the athletes were made in the SPSS 26.0 package program. In determining the relative leg strength;

Relative Leg Force = Leg Mass ÷ Leg Press Force method was used. As a result, in individual and team sports where leg strength is important, in terms of physical and anthropometric development of athletes, in sports branches where the lower extremity is used more effectively in terms of long-term athlete development, it is possible to accurately determine and follow the development of leg strength of athletes, especially by determining the strength levels of the lower extremities of elite athletes. It is thought that using the relative leg strength method will be useful in order to organize an individualized training program, to measure the lower extremity strength, power and asymmetries of the athletes in many sports branches, to monitor and prevent physical development and injury risk.

 

Keywords: Athletes, Relative strength, Relative leg strength, leg press

Keywords