Bilimsel Araştırmalarda Oksidatif Stres ve Antioksidanlar

Author:

Year-Number: 2021-TJHS Vol 2 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-02 15:23:26.0
Language : English
Konu : Statistics
Number of pages: 28-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Canlı organizmalarda birçok faktörün etkisi ile oluşan oksidatif stres sürekli biçimde antioksidan sistemce
dengelenmelidir. Oksijenli solunum başta olmak üzere birçok sebeple sürekli olarak serbest oksijen
radikallerinin oluşumu oksidatif stresi arttırır. Antioksidan sistem çeşitli enzimler, vitaminler ve bunların
dışındaki birçok yapı tarafından oluşturulur. Bütün bu antioksidan özellikli yapılar, sürekli olarak oksidatif stres
ürünlerini etkisiz hale getirmek ve bir denge kurmak için çalışmaktadırlar. Oksidan-antioksidan dengesinin
korunması için, canlı organizmalarda, sağlıklı ve dengeli beslenilmesi, hareketliliğin arttırılması gibi yaşam
tarzı değişikliklerinin büyük önemi bulunmaktadır. Günümüzde giderek önemini arttıran biçimde, hem deney
hayvanlarında kurulan çeşitli deneysel modellerde hem de klinik çalışmalarda oksidatif stres ve antioksidanlar
sıklıkla ölçülmektedir. Bu sebeple oksidan-antioksidan denge göstergesi parametreler bilimsel araştırmalarda
çok değerlidir. Ayrıca yeni kurulan farklı invivo modeller de oksidatif stres ve antioksidan durumu ölçmeye
başlamıştır. Bu sebeple uluslararası alan indeksli dergimiz TJHS, oksidan-antioksidan denge ölçülen bilimsel
araştırmalara öncelik verecek ve bu alandaki güncel bilimsel gelişmeleri yayınlayacaktır.

Keywords

Abstract

Oxidative stress, which is caused by the effect of many factors in living organisms, must be constantly
balanced by the antioxidant system. The continuous formation of free oxygen radicals for many reasons,
especially aerobic respiration, increases oxidative stress. The antioxidant system is formed by various
enzymes, vitamins and many other structures. All these antioxidant structures are constantly working
to neutralize oxidative stress products and to establish a balance. In order to maintain the oxidantantioxidant
balance, lifestyle changes such as healthy and balanced nutrition and increasing mobility are
of great importance in living organisms. Today, oxidative stress and antioxidants are frequently measured
both in various experimental models established in experimental animals and in clinical studies, which is
becoming increasingly important. For this reason, oxidant-antioxidant balance indicator parameters are
very valuable in scientific research. In addition, newly established different in vivo models have started
to measure oxidative stress and antioxidant status. For this reason, our internationally indexed journal
TJHS will give priority to scientific research on oxidant-antioxidant balance and publish current scientific
developments in this field.

Keywords