Türkiye’de sağlık turizmi ve organ nakli

Author:

Year-Number: 2021-TJHS Vol 2 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : Sports Sciences

Abstract

Türkiye’de deniz, kum, güneş turizminin gelirinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bunun yanında sağlık turizminin de maddi desteği günden güne arttığı gözlenmektedir. Sağlıkta dönüşüm ile birlikte sağlık turizmi içerisinde organ nakli de yer almaktadır. Organ nakli ülkelerin özellikle üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olmasının yanında başka ülke vatandaşlarına tercih hakkı doğurmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Bu hususta Türkiye’de organ nakil bölgelerinin kurulması sağlık bakanlığının hassasiyetle üzerinde durup denetlediği bir alanda yer almaktadır. Hem yurt içi hem yurt dışında insanların ve kurumların uluslar arası standartlara önem vermeleri organ nakil merkezlerinin ve nakil laboratuarlarının da personel alt yapısına, hastane alt yapısına önem vererek koşulları sağlayıp devam ettirmeye teşvik etmektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde organ nakil merkezlerinin ve nakil laboratuarlarının personel alt yapısı ile hastane alt yapısının incelenmesi sağlık turizmi kapsamında uluslar arası kalite standartlarına uygunluğu araştırılmaktır. Bu amaçla hem ulusal hem de uluslar arası kaynaklardan sağlık turizmi ve organ nakli literatür ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

Keywords