Türkiye’de, Anatomi Tıp’ da Uzmanlık Tezlerinin Bilimsel Dergilerde Yayınlanma Durumu

Author:

Year-Number: 2021-TJHS Vol 2 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : Sports Sciences

Abstract

Amaç: Bilimsel makalelerin ana kaynaklarından biri olan tez çalışmaları, ülkenin bilimsel verimliliğinin bir göstergesidir. Bildiğimiz kadarıyla, anatomi uzmanlık tezlerinin yayınlanma durumu daha önce bildirilmemiştir. Bu çalışma ülkemizdeki anatomi anabilim dalları tarafından gerçekleştirilen tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel dergilerde yayınlanma durumunun değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntemler: Gözlemsel olan bu çalışmaya; Ağustos 2020 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi internet veri tabanında (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) yer alan, ülkemizdeki tüm tıp fakültelerinin anatomi anabilim dalı birimlerinden sisteme girilmiş ve 2005- 2015 yılları arasında yayınlanmış 63 adet anatomi uzmanlık tezi dahil edildi. Bu tezlerin yapıldıkları yıl, tezin türü, yazar cinsiyeti, tez danışmanın akademik ünvanı, yayınlanma durumu, yayınlanma yılı gibi özellikler açısından incelendi. Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 63 adet anatomi uzmanlık tezinin 31’i (%49,2) bilimsel dergilerde yayınlanmıştı. Bu yayınların 16’sı (51.7%) Science Citation Index (SCI), 5’i (16.1%) Science Citation Index-Expanded (SCI-E), 5’i (16.1%) uluslararası diğer indekslerde, 5’i (16.1%) ULAKBİM TR dizin, 0’ı (0%) ulusal hakemli dergilerde yayınlanmıştı. Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda anatomi uzmanlık eğitimi sonunda yazılan uzmanlık tezlerinin makale olarak yayınlanma oranının oldukça yüksek olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Keywords