Retina ven tıkanıklığına bağlı makula ödeminde intravitreal bevacizumab ile triamsonolon asetonid kombine tedavinin etkinliği

Author:

Year-Number: 2021-TJHS Vol 2 Issue 1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : Sports Sciences

Abstract

Amaç: Retina ven tıkanıklığı (RVT)'na bağlı makula ödeminin tedavisinde intravitreal kombine bevacizumab ve triamsinolon asetonid (TA) enjeksiyonunun görme keskinliği (GK) ve makula kalınlığı üzerine etkilerini incelemek. Yöntem: Bu geriye dönük çalışmada 13 hastaya, ilk enjeksiyonda, intravitreal 2mg/0.05 ml triamsinolon asetonid ve 1.25mg/0.05ml bevacizumab, sonraki aylarda sadece 1.25mg/0,05 ml bevacizumab olmak üzere en az 3 kez enjeksiyon uygulandı. Enjeksiyon öncesi ve sonrası 1., 2., 3. ve 6. ay ETDRS görme keskinliği, OCT ile ölçülen makula kalınlığı ve komplikasyonlar araştırıldı. Bulgular: Ortalama fovea kalınlığı ±SD enjeksiyon öncesi 555,07 ±142,44 μm, enjeksiyon sonrası 1. ay 265,3 ±76,77 μm, 2. ay 253,46 ± 79,05 μm, 3. ay 249,25 ±82,45 μm, 6. ay 285,80 ± 124,98 μm idi. Enjeksiyon öncesi fovea kalınlığına göre enjeksiyon sonrası 1., 2., 3. ve 6. aylarda görülen azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01 Wilcoxon test). Olguların, enjeksiyon öncesi ortalama ETDRS harf değeri ±SD (Snellen), 57,84 ±14,54 (20/80), 1. ay 64,61 ±14,3 (20/50), 2. ay 67,53 ±11,87 (20/50), 3. ay 71,75 ±8,66 (20/40) ve 6. ay 69,91 ± 14,76 (20/50) idi. Enjeksiyon sonrası 1., 2., 3. ve 6. aylarda GK'deki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Üç hastada (% 23), 1. enjeksiyon sonrası göz içi basınç (GIB) değerleri 21 mmHg üzerinde bulundu. Sonuç: RVT'ye bağlı makula ödemi tedavisinde intravitreal kombine tedavinin etkin ve güvenli olduğu düşünüldü.

Keywords

Abstract

Keywords