Türkiye’de İlk 2 Ay Boyunca Covid 19 Salgınına Genel Bakış

Author :  

Year-Number: 2020-TJHS Vol 1 Issue 1
Language : Turkish
Konu : Sports Sciences

Abstract

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan Eyaletinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (SARS-CoV- 2), ölümcül bir solunum sendromu salgınına (COVID19) yol açmıştır. Salgın kısa sürede dünyanın büyük bir kesiminde sağlığı, ekonomiyi ve refahı tehdit eden bir pandemiye dönüştür. 11 Mayıs 2020 itibariyle 212 ülkede görülen salgın yaklaşık 4 milyon insanı enfekte etmiş olup, 300.000 bin civarı insanın ölümüne neden olmuştur (WHO, 2020). Dünya’da salgının başladığı 2019 Aralık ayından sonra 10 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın da Türkiye’de görülmesiyle birlikte hastalığın klinik tablosu ile deneyimler artmıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de Covid-19 ile ilgili yapılan araştırmaların olgu ve olaylar hakkındaki bilgileri analiz etmek suretiyle, Türkiye ‘de ilk 2 ay boyunca salgınla mücadeleyi tanı, teşhis, tedavi, alınan önlem ve yasaklar, bilim kurulu kararları, sağlık çalışanların sayıları, soysal ve ekonomik etkileri yönünü ile ele almaktır. Ayrıca bu çalışma 2 ay boyunca Sağlık Bakanlığının sunduğu verileri çeşitli tablo ve grafiklerle göstermeyi amaçlamıştır.

Keywords

Abstract

Keywords


 • 1. Fehr A. R., Perlman S. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis. In Coronaviruses Humana Press, New York, NY. 2015;1-23.

 • 2. Li G, Fan Y, Lai Y, Han T, Li Z, Zhou P et al. Coronavirus infections and immune responses. J Med Virol 2020; (92): 424–32.

 • 3.WHO, (2020), Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation,https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, 10.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 4. Karaca B. Eriskin Yas Grubunda COVID-19 Klinik Bulguları, J Biotechnol and Strategic Health Res. 2020;1(Özel Sayı):85-90.

 • 5. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. COVID-19Algoritmalar. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19-algoritmalar, 11.05.2020 tarihinde erişildi.6. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation andepdemiology of novel coronavirus: implications for v_rus origins and receptor binding. Lancet 2020395(10224), 2019;565–574.

 • 7. Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural.https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID19_14_KURAL_AFIS_50X70.pdf 11.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 8.https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID19_Rehberi.pdf?type=file 12.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 9. Şener A. COVID-19 (SARS Cov-2) Tedavisi. J Biotechnol and Strategic Health Res.2020;1(Özel Sayı):97-104 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research Derleme / Review http://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr 11.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 10.Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2008.

 • 11. WHO, Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboar, https://covid19.who.int/ 11.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 12. Vaka Sayıları, https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/gunluk-vaka.html 11.05.2020 tarihinde13. Korona Virüsle Mücadele Politikası, https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/turkiyenin-koronavirusle-mucadele-politikasina-bilim-kurulu-yon-veriyor/1777215 12.05.2020 tarihinde14. ILO (2020). COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/documents/briefingnote/wcms_ 73 8753.pdf 11.05.2020 tarihinde erişildi.

 • sokaga-cikma-kisitlamasi-istisnasi-genelgesi 11.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 13.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 17.Sağlık Bakanlığı personel izinlerine yönelik genelge,https://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/haber_goster.php?Guid=db4caaa6-6909-11ea-91f9- 1e329e85bd25 11.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 18. Tüik, İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama, http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095 13.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 19.Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018,https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf?0 14.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 20. Implications for business. https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our- insights/covid-19-implications-for-business 14.05.2020 tarihinde erişildi.

 • 21. Baldwin R. Weder di Mauro B. Economics in the Time of COVID-19. A CEPR Press VoxEU.org eBook.2020;1-133.

 • 22. Alpago H, Alpago D. O. Korona Virüs ve Sosyoekonomik Sonuçlar. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2020; (8): 99-114.

                                                                                                    
 • Article Statistics