Turkish Journal of Health and Sport Dergisi Neden Yayınlanıyor?

Author :  

Year-Number: 2020-TJHS Vol 1 Issue 1
Language : Turkish
Konu : Sports Sciences

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve güncel literatür, sağlığı; Biyopsikososyal iyilik hali olarak tanımlamıştır (1). Bu tanımlamanın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen sağlığın böylesine kapsamlı değerlendirmesi pratikte yeterince yer bulamamıştır. İnsanın biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden tam bir iyilik hali sağlıklılık olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda sağlık için kapsamlı, disiplinler arası iş birliğine dayanan ve yeni bir ufuk içeren bilimsel araştırmaların önemi büyüktür. İnsan sağlığını direkt veya dolaylı ilgilendiren; tıp, sağlık bilimleri, psikoloji, sosyoloji, spor ve diğer ilgili bilimlerin genel sağlık çerçevesinin dışında düşünülmemesi gerekir. Günümüzde salgın hastalıkların artışı göz önünde bulundurulduğunda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde sporun önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Salgın hastalıklardan korunmada düzenli fiziksel aktivite, düzenli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku ve yeterli dinlenme önemli yer tutmaktadır. Bilimsel, hakemli dergimizin amacı genel sağlık çerçevesi içinde, sağlık ve sporla ilgili güncel, özgün ve değerli araştırmalara yer vermektir. İlk sayımız olmasına rağmen, yayınladığımız makalelerin kapsamı uzun vadeli hedeflerimizi yapabileceğimizi göstermektedir.

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics