ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZ TEDAVİSİNDE EN SIK KULLANILAN ORTEZLER

Author:

Year-Number: 2022-TJHS Vol 3 Issue 2
Number of pages: 58-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Adolesan idiyopatik skolyoz (AIS), 10 dereceden büyük Cobb açısı ve vertebral rotasyona ek olarak omurganın lateral eğriliği ile karakterize yaygın bir spinal deformitedir. Cobb açısının 30 derece ve üzeri olma olasılığı kadınlarda 10 kat daha fazladır. Skolyoz tedavi kılavuzları, eğriliği 25-40° olan iskeletsel olarak olgunlaşmamış hastaların eğriliğin ilerlemesini önlemek için bir korse ile tedavi edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Amaçları aynı olsa da birçok korse tasarımları vardır. En sık kullanılanlar Milwaukee, Boston, Rigo-Cheneau, Providence, Lyon, Wilmington, Charleston ve SpineCor ortezleridir. Literatür incelendiğinde kozmetik uyumsuzluğu dolayısıyla Milwaukee ortezinin son yıllarda adölesanlarda tercih edilmediğini bunun yerine gece giyilen Charleston ve Providence ortezlerinin kullanıldığını görmekteyiz. Ayrıca son güncellemeleriyle birlikte Boston, Rigo-Cheneau, Lyon, Wilmington ve SpineCor ortezlerinin de çok daha kullanışlı ve verimli bir hale geldiği de söylenebilir. Bu kapsamda çalışmamızın amacı literatürde AİS tedavisinde sık kullanılan ortez yaklaşımlarını tanıtmak olacaktır. 

Keywords

Abstract

Adolescent idiopathic scoliosis (AIS) is a common spinal deformity characterized by a Cobb angle greater than 10 degrees and lateral curvature of the spine in addition to vertebral rotation. Women are 10 times more likely to have a Cobb angle of 30 degrees or more. Scoliosis treatment guidelines state that skeletally immature patients with a curvature of 25-40° should be treated with a brace to prevent progression of the curvature. Although there are many corset designs, the most common ones are Milwaukee, Boston, Rigo-Cheneau, Providence, Lyon, Wilmington, Charleston and SpineCor orthoses. When the literature is examined, we see that the Milwaukee orthosis has not been preferred by adolescents due to cosmetic incompatibility in recent years, and Charleston and Providence orthoses, which are worn at night, are used instead. In addition, it can be said that Boston, Rigo-Cheneau, Lyon, Wilmington and SpineCor orthoses have become much more useful and efficient with the latest updates. In this context, the aim of our study will be to introduce the orthotic approaches that are frequently used in the treatment of AIS in the literature.

Keywords